Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Η SD-ECO αναλαμβάνει – σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα – έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στους παρακάτω τομείς:

  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
  • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
  • Αέρια Ρύπανση
  • Φυσικό Περιβάλλον