Επίσημος Αντιπρόσωπος

 punix

  Ολοκληρωμένες Μονάδες Βιοαερίου (Μικρού – Μεσαίου – Μεγάλου Μεγέθους)

  Link: puxinkj.oinsite1.cn

  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.

 Επίσημος Αντιπρόσωπος

image001Περιβαλλοντικά Ασφαλής Μονάδα Επεξεργασίας Αμιάντου με την Έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA)

Link: abcov.com

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.

 Επίσημος Αντιπρόσωπος

image003Μονάδες Επεξεργασίας Νερού & Υγρών Αποβλήτων (Οικιακών – Αστικών – Βιομηχανικών) με χρήση των τεχνολογιών MBBR & MBR

Link: http://www.eecusa.com/index.htm

 

  • Μεγάλο εύρος δυναμικότητας από 10 έως 3.500 m3/d
  • Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη για το σχεδιασμό της μονάδας ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
  • Επεξεργασμένη εκροή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271
  • Προχωρημένη επεξεργασία για υψηλές απαιτήσεις εκροής (επαναχρησιμοποίηση για άρδευση κτλ)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.

Επίσημος Αντιπρόσωπος 

solutionΜονάδες Προχωρημένης Επεξεργασίας Αέρα, Νερού & Υγρών Αποβλήτων

Link: http://www.ereinc.com

 

 • Recover-AllTM: Ολοκληρωμένο Σύστημα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων που περιέχουν έλαια και υδρογονάνθρακες 
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Oxy-D-Fuse: Βιολογική Αποκατάσταση Υπόγειων Υδάτων 
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Ελαιοδιαχωριστές 
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Ρευστοποιημένης Κλίνης (MBBR)
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τύπου Μεμβρανών (MBR)
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Ταινιοφιλτρόπρεσες Αφυδάτωσης Ιλύος 
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.
 • Λιποσυλλέκτες 
  Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.

 Επίσημος Αντιπρόσωπος

Ολοκληρωμένη Πρόταση Ανακύκλωσης Πολυστερίνης (Φελιζόλ)

Link: intcorecycling.com

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το pdf εδώ.