Αρχική

SD ECO

ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η SD-ECO αποτελεί έναν όμιλο τεχνικών – μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων που εξειδικεύεται – μεταξύ άλλων – στην Αειφόρο Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και των Αποβλήτων, την Αποκατάσταση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, την Κυκλική Οικονομία, καθώς και την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία – για εξειδικευμένα θέματα – με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η SD-ECO δραστηριοποιείται σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.